3 inch CD singles
Koi Wa No Time
3" CD Single (1988)
1. Koi Wa No Time 4:04
2. Fiesta No Onna 3:50
Koi Wa No Time
Music: Takasi Miki
Lyrics: Fumiko
Fiesta No Onna
Music: Takasi Miki
Lyrics: Fumiko
 
Produced by: Takasi Miki
© 25 September 1988
Funhouse Records 10FD-5035, Japan
 
Koi Wa No Time
3" CD Single (1989)
1. Koi Wa No Time 4:02
2. Kiss Me 4:55
Koi Wa No Time
Music: Takasi Miki
Lyrics: Fumiko
Kiss Me
Music: Takasi Miki
Lyrics: Fumiko
 
Produced by: Takasi Miki
© 25 May 1989
Funhouse Records 00FD-4013, Japan